Sedan starten 2001 har vi renoverat tusentals lägenheter med nya elstammar och nya elinstallationer.

Vi samarbetar med ledande aktörer på totalentreprenadsmarknaden både vid nybyggnationer och vid renoveringsprojekt inom hela stor-stockholm.


I dagsläget är vi 21 st medarbetare. Merparten av personalen jobbar på entreprenader men vi har även serviceavdelning som utför mindre elarbeten.