Mälarel har tolv framgångsrika år på nacken och har vuxit från två anställda till tjugotvå under en period av ökande behov av stamrenoveringar och byten.

Sedan starten år 2000 har vi renoverat hundratals lägenheter med elstammar och fastinstallationer.

Mälarel samarbetar med ledande aktörer på totalentreprenadsmarknaden både vid nybyggnationer och vid renoveringsprojekt och agerar ofta som exklusivpartner för totalåtagande gällande el, styr och reglerteknik.